Nastavení počtu stránek v administraci

V administraci Processwire se stránky zobrazují ve stromové struktuře. Velmi snadno můžete stránky přesouvat či zanořovat. Je k tomu dostatek prostoru a místa. Ale pokud máte obsahu opravdu hodně, může se vám stát, že po rozbalení položky se na vás vysype kupa podstránek. Processwire má totiž ve výchozím stavu nastaveno zobrazovat 50 podstránek. To je ale celkem hodně, a pokud rádi pracujete s rozbaleným stromem stránek, neuvidíte pak další stránky. Podobně jako je tomu na obrázku.

Ale opět je řešení celkem snadné, byť trochu skryté. V Modules (Moduly) > Basic (Základní) najděte ProcessPageList. Zde upravte počet stránek z výchozích 50 na vámi požadovanou hodnotu.

Předchozí článek
Změna URL administrace

ProcessWire Česky